Inför ditt besök

Kom ihåg att ta med legitimation.
Ta med en uppdaterad medicinlista, berätta om speciella önskemål i samband med behandlingen.


Svårt med språket?
Berätta, så bokar vi en tolk. Vi talar svenska, engelska , franska, norska flytande.


Betalning sker med kort.
För allas säkerhet tar vi inte emot kontanter.