Behandlingar

 • Fyllningar : De görs i komposit, ett tandfärgad material. Fyllningar ersätter tandsubstans när man har karies/hål i tänderna eller när en bit av tanden saknas. Dessa kan även täcka mindre missfärgningar
 • Kronor, inlay, onlay görs på tänder med större skador. Exempel på material kan vara keramiska material ( t ex porslin) eller metallegering ( kobolt-krom, guld, titan) eller en kombination metall/porslin beroende på önskemål och förutsättningar.
 • Broar kan göras där en eller flera tänder saknas och använder befintliga tänder som stöd som ersättning för lucka.
 • Implantat kan göras där en eller flera tänder saknas. En inopererad titanskruv i käkbenet ersätter saknad tand.
 • Kirurgi. Ibland måste en tand opereras bort eller en skada i munnen åtgärdas med ett kirurgiskt ingrepp.
 • Proteser är avtagbara tandersättningar. De stöder sig på kvarstående tänder eller ersätter alla käkens tänder och ligger då mot en tandlös käke.
 • Ortodonti/Tandreglering åtgärdar ojämna tänder, bettfel och gluggar. Vi utför osynlig tandreglering för vuxna med hjälp av en serie avtagbara, transparenta skenor, Invisalign.
 • Tandblekning. Vi gör individuella blekskenor för tandblekning. En undersökning görs alltid innan man bleker.
 • Bettskenor. Vid käkledsbesvär eller tandslitage/tandpressning kan vissa patienter vara hjälpta av en bettskena. Dessa framställs individuellt.
 • Rotbehandlingar. När tandnerven är skadad eller död behöver den avlägsnas för att lindra smärta och hindra infektion kring rotspetsen. Kanalen rengörs och fylls med en rotfyllning. Det kan krävas flera besök beroende på anatomin och infektionen
 • Depuration innebär att avlägsna tandsten, biofilm och eventuell inflammatorisk vävnad. Det är en behandling mot marginal parodontit, också kallad tandlossning. Det utförs av en legitimerad tandhygienist eller tandläkare.
 • Profylax innebär professionell tandrengöring som kan utföras av profylaxsköterska.